Leden

Logo DeSus

Activiteiten DeSus

DeSus analyseert en verbetert de kwaliteit en betrouwbaarheid van producten en bedrijfsprocessen. De grondige analyse door DeSus legt de kwetsbaarheid van processen bloot waardoor effectieve maatregelen ontworpen kunnen worden. Deze ontwerpen worden tegen elkaar afgewogen in termen van kosten en effectiviteit. Hierdoor levert DeSus een bijdrage aan uw bedrijfsresultaat in termen van kostenreductie, toegenomen productkwaliteit, bedrijfszekerheid en veiligheid.

Naast het leveren van inhoudelijke kennis, kan DeSus ook uw projecten leiden.

DeSus heeft ruime ervaring in de (petro)chemie, farmacie, machinebouw en verfindustrie.

 

Logo Fusacon

Activiteiten FUSACON B.V.

Functional Safety Consultants Nederland B.V. is een in Nederland gevestigde internationaal opererende onderneming. Zij levert ondersteuning aan de industrie, machinebouwers, contractors en overheid op het gebied van functionele veiligheid (PL/ SIL) en machineveiligheid (CE). FUSACON is lid van de nationale normcommissie NEC 44 en de internationale werkgroep IEC/TC 44 WG7: IEC 62061:2005 (SIL). De medewerkers zijn TÜV Certified Functional Safety Engineers/Professionals.

Binnen een industrieel bedrijf wordt er door de betrokken afdelingen soms zeer verschillend over machineveiligheid gedacht. Vaak is onduidelijk hoe men, zeker ook na aanpassing van productiemiddelen, kan blijven voldoen aan de nationale wet- en regelgeving en de actuele normen. Door onze expertise en jarenlange ervaring staan wij garant voor een praktische aanpak van uw CE- of veiligheidsproblemen.

 

Logo Produca cons

Activiteiten PRODUCA Consultancy B.V.

PRODUCA Consultancy is een ingenieurs- en consultancyorganisatie die zich specifiek richt op een aantal specialismen in de industrie. Een van onze expertises is procesveiligheid. Wij beschikken over diepgaande kennis betreffende de implementatie van functionele veiligheid, waaronder: SIL, HAZID, HAZOP, ETA, FMEA, FTA en LOPA. Ook explosieveiligheid behoort tot ons kennisgebied, waaronder de toepassing van de ATEX richtlijnen (CE) en de implementatie van het explosieveiligheidsdocument (EVD). Het maken van analyses (de ‘installatiescan’) van bestaande installaties en het upgraden naar standaarden en wetgeving, is een van de specifieke diensten die PRODUCA Consultancy op het gebied van procesveiligheid kan uitvoeren.

Medewerkers van PRODUCA Consultancy:

  • zijn actief bij de normencommissie NEC65;
  • hebben het SIL platform opgericht en leiden dit platform;
  • zijn gecertificeerd Functional Safety Professional;
  • hebben internationale ervaring met ATEX en SIL implementatie.

 

Logo XXact

Activiteiten XX.act Safety Solutions B.V.

XXact is een adviesburo op gebied van veiligheid en milieu met ruime ervaring in advisering op het gebied van diverse onderwerpen binnen het werkveld van tankopslag, raffinaderijen, procesindustrie, landelijk opererende adviesbureaus en overheden.

Deze onderwerpen zijn onder andere: maken van preventiebeleid, inrichten van veiligheidsbeheerssystemen, in- en externe veiligheid, risico inventarisatie & evaluatie, veiligheidsstudies, PGS-richtlijnen, transportveiligheid gevaarlijke stoffen (ADN/ADR), Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999, brandpreventie, Wabo, explosieveiligheid, incidentonderzoek en auditing.

 

Logo CI

Activiteiten Continuous Integrity

Continuous Integrity is gespecialiseerd in het vraagstuk hoe PED praktisch toegepast kan worden. Op 29 mei 2002 is de PED (Europese Richtlijn Drukapparatuur) van kracht geworden. Er is sprake van de PED bij een ontwerpdruk (PS) groter dan 0,5 bar (overdruk) zoals bijvoorbeeld bij drukvaten, warmtewisselaars, pijpleidingen, etc. Het gebruik van zogenaamde geharmoniseerde ontwerpnormen wordt ten zeerste geadviseerd. De praktijk leert dat niet alle voorschriften ondersteund worden door (geharmoniseerde) normen, waardoor nog heel veel aspecten door de fabrikant moeten worden uitgezocht. Tevens blijkt dat telkens bepaalde handelingen uitgevoerd moeten worden door de Notified Body wat extra kosten met zich meebrengt. Om de meerkosten per installatie toch zo beperkt mogelijk te houden, is het zaak om zo goed mogelijk te anticiperen en gestandaardiseerde bewezen werkmethodieken en formulieren te gebruiken.