Doelstelling

De stichting Safety Cluster Foundation stelt zich ten doel de veiligheid van industriële processen te verbeteren door transformatie van onbewuste onveiligheid naar bewuste veiligheid.

De stichting wil haar doel bereiken door, doch niet te beperken tot;

  • het werken in samenwerkingsverbanden met experts uit complementaire vakgebieden;
  • het volgen van wetten en normen en veranderingen daarin, die betrekking hebben op industriële veiligheid;
  • het stimuleren, initiëren en ondersteunen van de deelnemers om te blijven innoveren;
  • het uitvoeren van onderlinge audits van de deelnemers om de kwaliteit en integriteit te waarborgen;
  • het delen van kennis door deelname aan seminars en congressen en
  • proactief de bedrijven te benaderen om hen met competentie-ontwikkeling te helpen.

Kennis delen is ons credo. De clusterleden leveren hieraan een belangrijke bijdrage door deel te nemen aan conferenties, seminars en congressen en deze ook zelf te organiseren.

De stichting heeft een driekoppig bestuur, te weten: een voorzitter, secretaris en penningmeester.