Advies en begeleiding  Explosieveiligheid & ATEX  
   
   

Explosiegevaar schuilt in een klein hoekje. In elke onderneming waar brandbare gassen, vloeistoffen of poeders worden gebruikt, kan een explosieve atmosfeer ontstaan die desastreuze gevolgen kan hebben. 

 

 

 

 


AANVRAAG INFORMATIE

 

De ATEX Regelgeving is opgesplitst in twee segmenten:

Voor de fabrikant (Warenwet, besluit explosieveilig materieel)
De fabrikant is verplicht apparaten en beveiligingsystemen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen explosieveilig te ontwerpen en te assembleren op grond van de ATEX 95 Richtlijn (94/9/EG).

Voor de werkgever (Arbobesluit)
De werkgever is verplicht de explosierisico's te beoordelen op grond van de ATEX 137 Richtlijn (99/92/EG), opgenomen in het Arbobesluit. 

Voorkom menselijk, economisch en materieel leed en zorg dat u op de hoogte bent van de juiste regelgeving en dat deze ook correct wordt toegepast in uw procesomgeving.

PRODUCA CONSULTANCY adviseert u op deskundige wijze op dit gebied en voert elektrische en mechanische Atex-inspecties uit om de veiligheid op het gebied van explosiegevaar te kunnen garanderen. Wij voeren onderhoudsinspecties uit en kunnen Explosieveiligheidsdocumenten voor u produceren.

 
        © PRODUCA 2011